http://youtu.be/XONNv1DSPhI 
site: http://www.efemt2.com
oyunun frummu : board.efemt2.com
sosyal paylasým sitesi :www.metin2book.com
Sunucu alýnan yer : http://www.akillibilisim.com

Oyun Özellikleri & Bilgileri 

√ 2 Chden Oluþmaktadýr ve Level sýnýrý 99 dur.
----------------------------------------------------------
√ Serverimizda Dönüþümler Tr ile aynýdýr. Ve 80 Levellik zýrhlar Tr Serverlarý ýle ayný özelliktedir.
----------------------------------------------------------
√ Sürgün magarasi +75 Girebilir Kan taþi istenmektedir. Kan Taþý Markette Satýlmaktadýr.
----------------------------------------------------------
√ Sürgün magarasi Buglar yoktur,Tr serverlarý ile aynýdýr. Trdeki silah, binek,zýrh Droplarý Aynýdýr.
----------------------------------------------------------
√ Sürgün magarasinda 1 Genaral Bulunmaktadir. Bunlar Trdeki gibi (Beran-Setau)= (Su Ejderhasý) ýçin kesip ýçindeki Anahtarlarý Toplamanýz gerekmektedir. [Birlik Olmaya Çalýþýn ! ]
----------------------------------------------------------
√ ýstridyeden ýnci Kolay Çýkmaktadýr ama Artý basmak Zahmetlidir.
----------------------------------------------------------
√ Efsun Kagitlari 25k dir. Ve (Tr gibi) efsun gelmektedir.Tekli Satýlmaktadýr. 
----------------------------------------------------------
√ Taþlar satilmamaktadir. Metinlerden +3 ve +4 Taþlar Çýkmaktadýr.
----------------------------------------------------------
√ ýtem Basarken Trde ne istiyorsa onu ister. Oranlar Tr'den Birazcýk Yüksektir.
----------------------------------------------------------
√ Metinlerde Max 5 Bk bulunmakta ve düþmektedir ve Perfect açmak için ruh taþi düþürmek gerekir. +75 Tüm metinlerden düþmektedir. 
----------------------------------------------------------
√ Serverimizde Droplar açiktir. Exp event drobu %150 , Yang Drobu %100 dir.
----------------------------------------------------------
√ Biyolog görevleri eklenmiþtir. Arka arkaya verilmektedir..
----------------------------------------------------------
√ Atlar 11 Seviyedir Kendiniz Görev yaparak Asker at yapabilirsiniz.Madalyonlar satýcýda..
----------------------------------------------------------
√ Generaller 2 Saatte bir çýkmaktadýr.
----------------------------------------------------------
√ Serverimizda Küfür, Hakaret Kötü ýçerik Kesinlikle Yasaktýr.Cezalarý Tr Sisteminden Farklý Ve Daha Aðýrdýr.!
----------------------------------------------------------
√ Serverimizin Diðer Sunuculardan Farklý Olarak Official Türk Serverlarýnýn Sahip Olduðu Forumun Benzerine Sahiptir.!
----------------------------------------------------------
√ Serverimiza Türk Serverlarýnda Yeni Eklenen ýtemler Bu serverda da bulunmaktadýr.(Kara yaðýz atý – Güneþ iksiri vs.)
----------------------------------------------------------
√ P açmak ýþini Bilene Kolay, Bilmeyene Zordur. Emek ýþidir
----------------------------------------------------------
√ Serverda Lag Oraný %0 Dýr. Lag olmaz!
----------------------------------------------------------
√ Sürgün Sonunda Buz cadýsý bulunmakta ve TR drobundadýr.
---------------------------------------------------------

80 Lvl Silah Ve Zýrhlar (içinde Geçerli) Klavuzu

Nesne yükseltme þansýnýn %100 olduðu bu olay sýrasýnda 2 tane kutsama kaðýdý , 1 adet eskrim broþürü ve 20.000.000 yang paramýz olmasý gerekiyor. Eðerki silahda Bonus veya Taþ var ise olduðu þekilde 80 lwl silahýna geçiyor.
Evet , gelelim þimdi hangi 65 lwl silahýnýn dönüþtürülebileceði ve dönüþtüðü zaman isminin ne olacaðýna ;
þeytan Çýkarma Kýlýcý +9 >> Keskin Pala +0
Kurtuluþ Yelpazesi +9 >> ýblisin Yelpazesi +0
Hortlak Diþi Kýlýcý +9 >> Kutsal Kýlýç +0
Muharebe Kýlýcý +9 >> Triton Kýlýcý +0
Ejderha Býçaðý +9 >> Ruhsuz Býçak +0
Cennet ve Dünya Çaný +9 >> Ejderha Çenesi Çan +0
Sarý Ejderha Yayý +9 >> Büyük þeytan Yayý +0

þimdi gelelim yükseltme itemlerine ve + bastýkça deðiþen lvl durumlarýna ;

+5 e kadar item istemeyen bu silahlar ( Silahýn +0ý 80 , +1i 80 , +2si 81 , +3ü 82 , +4ü 84 ve +5i de 84 lvl oluyor)
+5 den +6 ya yükseltmek için >> 2 tane buz topu (+sýz) ( +6 da silahýn lvl i 86 oluyor )
+6 dan +7 ye yükseltmek için >> 2 tane +lý bilinmeyen ilaç ve 1 tane beyaz inci ( +7 de silahýn lvl i 86 da kalýyor )
+7 den +8 e yükseltmek için >> 2 tane yaprak ve 1 tane mavi inci ( +8 de silahýn lvl i 88 e çýkýyor )
+8 den +9 a yükseltmek için >> 2 tane +lý yeti postu ve 1 tane kankýrmýzý inci ( +9 da silah 90 lvl lik oluyor )

Zýrhlar ýse Tr de ki gibi Ejderha pulu ve Ejderha Pençesi istemektedir.+ basma itemleri tr deki gibidir.
Zýrh + basma itemleri sürgün 1. Kat slotlarýndan düþmektedir….

Son olarakta arkadaþlar Serverda + basmak Tr’dekinden biraz daha zordur.Server emek Serverýdýr.Hepinizi oyunumuza bekleriz..

Oyuna Yani Metin2 Ye Sil Baþtan Baþla Baþýn Agýrtmayan Tek PvP olmaya Geldik!!!

http://a1202.hizliresim.com/u/9/2kp9p.jpg
http://e1202.hizliresim.com/u/9/2kp8y.jpg
http://a1202.hizliresim.com/u/c/2mfkx.jpg
http://b1202.hizliresim.com/u/c/2mflu.jpg
http://c1202.hizliresim.com/u/c/2mfmr.jpg
http://d1202.hizliresim.com/u/c/2mfmz.jpg
http://d1202.hizliresim.com/u/c/2mfnh.jpg
http://e1202.hizliresim.com/u/c/2mfp8.jpg
http://e1202.hizliresim.com/u/c/2mfpz.jpg

denemeye deger server